Privacy statement


Manon Sprenkeler Design / april 2019

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Manon Sprenkeler Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Manon Sprenkeler Design, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Manon Sprenkeler Design verstrekt. Manon Sprenkeler Design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw bedrijfsomschrijving


Waarom Manon Sprenkeler Design gegevens nodig heeft
Manon Sprenkeler Design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Manon Sprenkeler Design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


Hoe lang Manon Sprenkeler Design gegevens bewaart
Manon Sprenkeler Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Offertes en facturen worden door Manon Sprenkeler Design 7 jaar bewaard vanwege de wettelijke Belastingdienst eisen.


Delen met anderen
Manon Sprenkeler Design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@manonsprenkelerdesign.nl
Manon Sprenkeler Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen
Manon Sprenkeler Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Manon Sprenkeler Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Manon Sprenkeler Design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Manon Sprenkeler Design op via info@manonsprenkelerdesign.nl

Manon Sprenkeler Design is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Hoofdstraat 83, 7011 AD Gaanderen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71051279
Telefoon: 06 - 49 68 74 37
E-mailadres: info@manonsprenkelerdesign.nl


DOWNLOAD PRIVACY STATEMENT